بامداد دهم شهریور سال 97 جسد سوخته یک مرد جوان در روستای کوره فرنگ در اطراف شهرری پیدا شد. ...