ایتنا - اولین ژاکت هوشمند مبتنی بر ژاکارد برای اولین بار در سال 2017 ساخته شد اما استفاده از آن بسیار محدود بود. بااین‌حال گوگل در طی این سال‌ها این ف ...