حضور بانوان در بازی ایران - کامبوج واکنش بسیاری از رسانه‌های خارجی را به همراه داشت. ...