سردار فدوی: دشمنان در شرایط کنونی به مرحله التماس رسیده‌اند ...