ادعای مقام سابق امارات: جنگ یمن مراحل پایانی را طی می‌کند ...