حزب عدالت و توسعه ترکیه عملیات نظامی این کشور در سوریه را موفقیت‌آمیز توصیف کرد. ...