به گزارش خبرنگار خبرگزاری تهران پرس در دوشنبه، «محمد تقی صابری» سفیر جمهوری اسلامی ایران در تاجیکستان بنا به دعوت مرکز تحقیقات استراتژیک وابسته به ریا ...