به گزارش خبرنگار  اقتصادی خبرگزاری تهران پرس، بررسی یک گزارش از نحوه توزیع یارانه پنهان و ضریب اصابت یارانه پنهان انرژی به دهکهای بالا نشان می‌دهد، طی ...