وزارت دفاع ترکیه در بیانیه ای که درباره عملیات شمال سوریه منتشر کرد، آورده است، کماندو های ارتش در چارچوب عملیات چشمه صلح به پیشروی خود ادامه می دهند. ...