دولت حاضر به همکاری با نمایشگاه کاریکاتور یمن نشد. ...