بورس تهران در هفته جاری سرانجام رکورد رشد‌های بی‌وقفه دو ماه اخیر را واگذاشت تا با تجربه دو روز منفی نسبتا سنگین (یکشنبه و سه‌شنبه) و عقب‌نشینی 4درصدی ...