به گزارش خبرگزاری تهران پرس: سردار احمد  کاکاوند معاونت دژبان کل سپاه پاسداران در خصوص نقش اربعین در تحقق تمدن نوین اسلامی عنوان کرد :این راهپیمایی عظ ...