سخنگوی وزارت خارجه کشورمان از انتشار مقاله دکتر محمد جواد ظریف، وزیر خارجه درخصوص طرح صلح هرمز در شماره امروز پنجشنبه روزنامه الرای کویت خبر داد. ...