مدیرکل حراست استانداری تهران از برقراری امنیت کامل در شهر نجف اشرف خبر داد. ...