فیلم/آلمان 2 - آرژانتین 2؛ توقف ژرمن‌ها در دورتموند ...