معاون امور بین الملل، حقوقی و مجلس و سخنگوی سازمان انرژی اتمی کشور اعلام کرد کاهش تعهدات هسته‌ای ایران، برنامه ریزی غربی‌ها برای توقف کشورمان را بر هم ...