روسیه به تهاجم ترکیه به شمال سوریه واکنش نشان داد. ...