نامزد دموکرات انتخابات 2020 آمریکا گفت: ترامپ اقداماتی انجام داده که سزاوار استیضاح است. ...