رقابت های چوگان جام ارتش گرامیداشت حافظ ظهر امروز در باشگاه چوگان و سوارکاری ارتش برگزار گردید. ...