شکست حریف تیم ملی فوتبال ایران در دیداری دوستانه ...