نسخه جدید اینستاگرام به کاربران اجازه می‌دهد به آرشیو ایمیل‌های ارسال شده از جانب این شکبه اجتماعی دسترسی داشته باشند. این قابلیت برای مقابله با حملات ...