ایتنا - آیا در ذهن‌تان به سیاهچاله فکر می‌کنید؟ خیلی خوش‌شانس هستید؛ چون شبیه‌سازی جدید ناسا نشان می‌دهد چطور این اشیاء غول‌پیکر عمل می‌کنند. ...