خبرنگار اشپورت آینس: آینده نویر، تاثیر زیادی در تصمیم نوبل خواهد داشت؛ او می‌خواهد به بایرن مونیخ برود ...