11 بازی و 10 گل؛ گنابری، سریع‌ترین بازیکن تاریخ آلمان لقب گرفت که به رکورد 10 گل ملی می‌رسد ...