اولین جلسه تمرینی میلان زیر نظر استفانو پیولی (عکس) ...