به نظر می رسد گوگل مشغول کار روی نسخه ی دیگری از پیکسل 4 است که از 5G را هم پشتیبانی می کند. ...