تحلیلگر مسائل بین‌الملل نوشت: «اعراب خلیج فارس، می‌توانند راهی برای راضی کردن ایران پیدا کنند و این ...