حرف و حدیث درباره پنالتی وقتهای اضافه اعلام شده به نفع لیورپول با خطا روی سادیو مانه در دیدار این تیم با لستر همچنان ادامه دارد و سم هریس، فوتبالیست ب ...