منابع دیپلماتیک گفتند که با توجه به نقش عمران‌خان برای ایجاد صلح در منطقه، این سفرها اهمیت زیادی می‌یابد. ...