اینتل به طور رسمی قیمت پردازنده های نسل نهم سری F و KF را کاهش داده و این کاهش قیمت به زودی برای همه کاربران اعمال خواهد شد. ...