تمرینات تیم فوتبال تراکتور پس از چهار روز تعطیلی، از سر گرفته شد. ...