تیم السد دور جدید تمرینات خود را با 16 غایب آغاز کرده است. ...