اما اگر اطلاعات بیشتری می خواهید باید بگویم که دسته پلی استشین 5 احتمالا DualShock 5 نام دارد و تفاوت زیادی با دسته پلی استیشن 4 ندارد نوشته دسته پلی ...