در نشست خبری سریال ترور خاموش درباره حذفیات سریال پرسش‌هایی مطرح شد که کارگردان و مدیر گروه توضیحات ...