تمهیدات مترو برای مسابقه فوتبال تیم های ایران و کامبوج اعلام شد. ...