مجموعه 32 جلدی «یادگاران» از آن دسته کتاب‌هایی است که با نام فرماندهان بزرگ جنگ تحمیلی گره خورده و هرجلد از این مجموعه به یک فرمانده اختصاص دارد. ...