فرشید شکیبا با حکم رئیس مرکز سیمای استان‌ها، به سرپرستی حوزه قائم مقامی این مرکز منصوب شد. ...