بدون شک دوربین های مداربسته به‌عنوان مهمترین عضو سیستم های امنیتی و حفاظتی نقش به‌سزایی در تأمین امنیت صاحبان کسب و کار و منازل ایفا می‌کنند. طبیعتاً ...