وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در اجلاس جهانی فناوری اطلاعات ضمن تأکید بر اینکه 5G فناوری غالب جهان در دهه ی آینده خواهد بود، از برنامه ریزی های کشور ...