راندن یک خودرو 60 تنی در زمین های ناهموار و همچنین تامین نیروی لازم برای سیستم های کنترل آتش، سنسورها و سیستم های محیطی به موتورهایی بسیار قدرتمند نیا ...