موسسه فرهنگی هنری صبا به مناسبت اربعین حسینی، ورک‌شاپ کالیگرافی مهدی حاجی‌محمدی‌فریمانی را در موزه فلسطین برگزار خواهد کرد. ...