با معرفى شدن بهزاد عمرانى، سیاوش صفاریان‌پور و هانا کامکار، فهرست هفت بازیگر اثر جدید داود بنى‌اردلان کامل شد. این نمایش از ٢٤ مهرماه هر شب ساعت ٢٠:٣٠ ...