رییس دانشگاه فنی و حرفه‌ای از بازنگری آیین‌نامه صلاحیت‌های مدرسان این دانشگاه خبر داد و گفت: بر این اساس اساتید مدعو باید طبق ضوابط و مقررات تدوین شده ...