بیانیه هواداران افراطی میلان خطاب به مدیران باشگاه: وقت تمام است؛ باید خودتان را ثابت کنید؛ دیگر هرگز چنین وضعیتی را نمی‌پذیریم ...