جلسه شورای عالی انقلاب فرهنگی به ریاست رئیس جمهور برگزار شد. ...