پژوهشگران دانشگاه یوتا نوعی لنز برای دوربین تلفن همراه ابداع کرده‌اند که ضخامت آنها 20 برابر کمتر از ...