ایتنا- به زودی 5G در تمامی بخش‌های زندگی بشر راه می‌یابد. به همین خاطر شرکت‌های مختلف فناوری دارند خود را با این فناوری وفق می‌دهند. امروزه شرکت کوالک ...