ایتنا - لینکدین به تازگی از برنامه حدید خود تحت عنوان آزمون‌های ارزیابی مهارت رونمایی کرد. این آزمون‌های استاندارد و کوتاه به کاربر اجازه می‌دهد که صد ...