ماجدی:زمان پرونده سوپرجام در استقلال نبودم ولی از هواداران عذر می‌خواهم/نباید مربیان ایرانی را دستکم بگیریم ...