میری: خیلی ها مرا مهره سوخته می دانستند/ والیبالیست بودم، فوتبال و کشتی را هم امتحان کردم ...